jl0x61 最近的时间轴更新
jl0x61

jl0x61

V2EX 第 298630 号会员,加入于 2018-03-10 03:22:08 +08:00
jl0x61 最近回复了
深有体会,身体才是最重要的!!!身体不好学习工作效率会很受影响。我觉得可以先去医院咨询一下诊疗方案,再看手术时间定到 6 月中期结束后是否合适。
关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2377 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
创意工作者们的社区
World is powered by solitude
VERSION: 3.9.8.5 · 11ms · UTC 05:16 · PVG 13:16 · LAX 21:16 · JFK 00:16
♥ Do have faith in what you're doing.